bitrate

testing 90 fps 7500 bitrate8:08testing 90 fps 7500 bitrate
GTA V Speedrun - Classic% - 6:20:47 (1440p, 25k Bitrate)6:22:06GTA V Speedrun - Classic% - 6:20:47 (1440p, 25k Bitrate)
Test 1080p 60fps, 4k bitrate4:58Test 1080p 60fps, 4k bitrate
Test 1080p 60fps, 6.5k bitrate9:59Test 1080p 60fps, 6.5k bitrate
Test 1080p 60fps, 6k bitrate nvenc3:55Test 1080p 60fps, 6k bitrate nvenc
[Vinesauce] Vinny - F-Zero Gx: The bitrate fuck1ng dies (Fan Edit)12:13[Vinesauce] Vinny - F-Zero Gx: The bitrate fuck1ng dies (Fan Edit)
Tình Khúc Anh Bằng - Từ Thuở Yêu Em, Nhạc Lossless, chuẩn Bitrate 1411Kbps39:30Tình Khúc Anh Bằng - Từ Thuở Yêu Em, Nhạc Lossless, chuẩn Bitrate 1411Kbps
Internet Memory | Byte and Bitrate | Youtube Targeted | Part 121:05Internet Memory | Byte and Bitrate | Youtube Targeted | Part 1
x264 vs NVENC new - Encode for streaming #1 H264 RTX2080 bitrate 6000 Quality22:47x264 vs NVENC new - Encode for streaming #1 H264 RTX2080 bitrate 6000 Quality
Loading...
Loading...
Loading...